Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 195, 23 sierpień 2007