C-319/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. június 19-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés – Munkavállalók kiküldetése – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – 96/71/EK irányelv – Közrendre vonatkozó rendelkezések – Heti pihenőidő – Kiküldetésre vonatkozó dokumentumok bemutatásának kötelezettsége a nemzeti hatóságok egyszerű kérelmére – Luxemburgban lakóhellyel rendelkező és az ellenőrzésekhez szükséges minden dokumentumot megőrző eseti megbízott kijelölésének kötelezettsége)