A Bizottság közleménye a 2008. június 1-je előtt jogszerűen forgalomba hozott, de bevezetett státusszal nem rendelkező anyagok tekintetében az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti tájékozódási kötelezettségről és regisztrálásról (EGT-vonatkozású szöveg)