Írásbeli kérdés E-5808/08 előterjesztette: Bert Doorn (PPE-DE) a Bizottsághoz. A (szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló) 2006/116/EK irányelv módosítására irányuló COM(2008)464 javaslat hatásvizsgálata során követett eljárásról