Komission asetus (EY) N:o 48/2009, annettu 21 päivänä tammikuuta 2009 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi