A Bizottság 1270/2009/EU rendelete ( 2009. december 21.) egyes adalékanyagok takarmányokban való felhasználásának végleges engedélyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)