2008/746/EK: A Bizottság határozata ( 2008. május 20. ) a Franciaország által a Le Levant körutazást végző hajó építéséhez nyújtott állami támogatásról (C 74/99 (ex NN 65/99)) (az értesítés a C(2007) 5419. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)