Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2122 van de Commissie van 16 december 2020 betreffende het verlenen van onbeperkte rechtenvrije toegang tot de Unie voor 2021 voor bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde landbouwproducten