Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2122 tas-16 ta’ Diċembru 2020 dwar l-għoti ta’ aċċess illimitat mingħajr dazju fl-Unjoni għall-2021 għal ċerti oġġetti li joriġinaw min-Norveġja li ġejjin mill-ipproċessar ta’ prodotti koperti bir-Regolament (UE) Nru 510/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill