Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2122 оd 16. prosinca 2020. o dodjeljivanju neograničenog bescarinskog pristupa Uniji za 2021. za određenu robu podrijetlom iz Norveške dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća