2009/779/EK: A Bizottság határozata ( 2009. október 22. ) a 2004/233/EK határozat I. mellékletének az egyes húsevő háziállatok veszettség elleni vakcinázásának hatékonysági vizsgálatára jóváhagyott laboratóriumok jegyzéke Dániára vonatkozó bejegyzésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 7951. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)