Ajánlás Tanácsi vélemény az 1997. július 7-i 1466/97/EK Tanácsi rendelet 9. cikkének harmadik bekezdésével összhangban a Cseh Köztársaság aktualizált, a 2005-2008. közötti időszakra szóló konvergenciaprogramjáról