Mål C-123/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 4 mars 2020 – Ferrari SpA mot Mansory Design & Holding GmbH, WH