Zadeva C-123/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 4. marca 2020 – Ferrari SpA/Mansory Design & Holding GmbH, WH