Vec C-123/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 4. marca 2020 – Ferrari SpA/Mansory Design & Holding GmbH, WH