Zaak C-123/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 4 maart 2020 — Ferrari SpA / Mansory Design & Holding GmbH, WH