Lieta C-123/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. martā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Ferrari SpA/Mansory Design & Holding GmbH, WH