Дело C-123/20: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 4 март 2020 г. — Ferrari SpA/Mansory Design & Holding GmbH, WH