Írásbeli kérdés E-6157/08 előterjesztette: Pedro Guerreiro (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A szardínia tanúsításának támogatása