Írásbeli kérdés E-3660/08 előterjesztette: Giusto Catania (GUE/NGL) és Mohácsi Viktória (ALDE) a Bizottsághoz. A szabad mozgásról szóló irányelv alkalmazása Belgiumban