A Tanács (EU) 2018/1062 határozata (2018. július 16.) az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás által létrehozott CETA Vegyes Bizottságban a CETA Vegyes Bizottság és a szakbizottságok eljárási szabályzatának elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról