Sklep Komisije (EU) 2020/1472 z dne 20. marca 2020 o državni pomoči SA.39078 – 2019/C (ex 2014/N), ki jo je Danska zagotovila podjetju Femern A/S (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1683) (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)