Írásbeli kérdés E-4036/06 előterjesztette: Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Annak lehetősége, hogy a 2006. július 3-án Valenciában (Spanyolország) történt vasúti szerencsétlenséget illetően a valenciai regionális önkormányzat és/vagy a spanyol kormány nem tesz eleget a 2004/49/EK irányelvnek