Mål T-571/17: Talan väckt den 22 augusti 2017 – UG mot kommissionen