Zadeva T-571/17: Tožba, vložena 22. avgusta 2017 – UG/Komisija