Zaak T-571/17: Beroep ingesteld op 22 augustus 2017 — UG/Commissie