Lieta T-571/17: Prasība, kas celta 2017. gada 22. augustā – UG/Komisija