Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4840 – Fiat/Teksid) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy EGT-vonatkozású szöveg