A Bizottság tájékoztatása az (EU) 2020/698 rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának Görögország általi elhagyásáról Covid19-világjárvány (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/698 rendelete a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-világjárványra tekintettel történő megállapításáról [HL L 165., 2020.5.27., 10. o.]) 2020/C 189/03