Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/475 z dnia 27 marca 2020 r. ustanawiające tymczasowe zamknięcie połowów karmazynów na obszarze NAFO 3M w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej