Komisijos reglamentas (ES) 2020/475 2020 m. kovo 27 d. kuriuo laikinai uždraudžiama su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje