Az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK rendelete ( 2006. március 15. ) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról