Pisno vprašanje P-1680/10 vlaga Glenis Willmott (S&D) za Komisijo. Sindikalisti v Gvatemali