Írásbeli kérdés E-5667/07 előterjesztette: Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A 85/337/EGK irányelv helytelen átültetése a spanyol jogba