Írásbeli kérdés E-4301/09 előterjesztette: Georgios Toussas (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Munkahelyi balesetek