Cauza C-295/12 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 10 iulie 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Comisia Europeană, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (Articolul 102 TFUE — Abuz de poziție dominantă — Piețele spaniole ale accesului la internet în bandă largă — Micșorarea marjei — Articolul 263 TFUE — Controlul legalității — Articolul 261 TFUE — Competență de fond — Articolul 47 din cartă — Principiul protecției jurisdicționale efective — Control de fond — Cuantumul amenzii — Principiul proporționalității — Principiul nediscriminării)