2009/669/EK: Az Európai Parlament határozata ( 2009. április 23. ) az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről