A Bizottság (EU) 2016/8 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) az önfoglalkoztatásra vonatkozó 2017. évi ad hoc modul technikai jellemzőinek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)