Írásbeli kérdés E-5722/07 előterjesztette: James Nicholson (PPE-DE) a Bizottsághoz. A szabad mozgás és a gépkocsivásárláshoz való jog