Írásbeli kérdés E-0082/08 előterjesztette: John Purvis (PPE-DE) és Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) a Bizottsághoz. A műanyag reciklátumok fogalommeghatározása