F1. határozat ( 2009. június 12. ) a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a családi ellátások halmozódása esetén alkalmazandó elsőbbségi szabályokról szóló 68. cikke értelmezéséről (EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg)