Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyekről ( HL C 316., 2007.12.28., 1. o. , HL C 134., 2008.5.31., 16. o. ; HL C 177., 2008.7.12., 9. o. ; HL C 200., 2008.8.6., 10. o. ; HL C 331., 2008.12.31., 13. o. ; HL C 3., 2009.1.8., 10. o. ; HL C 37., 2009.2.14., 10. o. ; HL C 64., 2009.3.19., 20. o. ; HL C 99., 2009.4.30., 7. o. ; HL C 229., 2009.9.23., 28. o. ; HL C 263., 2009.11.5., 22. o. )