Írásbeli kérdés E-004776/14 Bánki Erik (PPE), Sógor Csaba (PPE), Petru Constantin Luhan (PPE), Teresa Riera Madurell (S&D), Oreste Rossi (PPE), Carl Schlyter (Verts/ALE), Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Monika Panayotova (PPE) és Kathleen Van Brempt (S&D) a Bizottság számára. Gyulladásos bélbetegség