A Bizottság Jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - Hatodik helyzetjelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról {SEC(2009) 828 végleges}