Kommissionens forordning (EU) 2020/1419 af 7. oktober 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) på hvide grøntsager bestemt til videre forarbejdning (EØS-relevant tekst)