Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.9793 – Permira/Sneakers Maker) (Tekst značajan za EGP) 2020/C 178/01