A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 23/2007. (VI. 27.) KvVM rendelete a védett és a fokozottan védett növényés állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról