Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4849 – 21 Centrale Partners/Nord Est) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy EGT-vonatkozású szöveg