A Bizottság 318/2007/EK rendelete (2007. március 23.) egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról (EGT vonatkozású szöveg)