Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5234 – Thomas Cook France/Jet Tours) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy EGT-vonatkozású szöveg